Please wait while JT SlideShow is loading images...
Stap 1: Premieberekening
Stap 2: Aanmelden
Stap 2: Aanbieding
Stap 3: Betaling
Stap 4: Bevestiging
Overzicht

Bereken uw premie

Dit betreft het land waarvoor u de dekking wilt afsluiten.

Per toepassing of industrie is gekozen voor een of meerdere typen index die kunnen aansluiten bij de weerrisico’s van uw onderneming. Zoekt een andere toepassing, neem dan contact met ons op.
De Index betreft het totaal van een waarde die volgens de indexdefinitie voor iedere dag in de Dekkingsperiode bepaald wordt. In geval van een Cap dekt u zich in tegen een indexniveau hoger dan de Activering en in geval van een Floor dekt u zich in tegen een indexniveau lager dan de Activering. Een nadere toelichting en voorbeelden treft u onder ‘Uitleg’.
Zie voor de ligging van de weerstation ‘Kaart ligging weerstations’ onder ‘Uitleg’.
De Dekkingsperiode is de termijn waarop de dekking betrekking heeft. Let op! Sommige Dekkingsperiodes hebben alleen betrekking op werkdagen (dus uitgezonderd weekenden en feestdagen) of alleen vrije dagen en andere Dekkingsperiodes op alle kalenderdagen. Een nadere toelichting en voorbeelden treft u onder ‘Uitleg’.
De Activering is het Index niveau waarboven of waaronder (afhankelijk van het ‘Dekkingstype’) uitkering plaatsvindt. De wordt uitkering bepaald door vanaf dit Index niveau het positieve verschil tussen de Index en de Activering met het Dekkingsbedrag te vermenigvuldigen. Het maximum aantal indexpunten dat voor uitkering in aanmerking komt is de Limiet. Een nadere toelichting en voorbeelden treft u onder ‘Uitleg’.
Het Dekkingsbedrag is het bedrag waarmee de indexpunten die in aanmerking komen voor uitkering worden vermenigvuldigd om tot het uitkeringsbedrag te komen. Een nadere toelichting en voorbeelden treft u onder ‘Uitleg’.
Premier
Premie als % van uw jaarlijkse kosten
De Premie is het bedrag dat u dient te voldoen om recht te hebben op (volledige) dekking. De minimum Premie bedraagt 500 EUR,-.
De Premie als % van uw jaarlijkse kosten is gelijk aan de Premie gedeeld door het Dekkingsbedraggedeeld door 260 (aantal werkdagen).

Online indekken van weerrisico.

Welkom bij Van Lennep Advies B.V. Wij bieden online weerdekking aan voor tal van toepassingen. Niets is zo veranderlijk als het weer, met regelmatig vervelende consequenties. Bij ons kunt u online terecht voor dekking tegen de financiële gevolgen hiervan. Indien u bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden uitvoert kunt u zich indekken tegen diverse vormen van vorstverlet. De data van officiële weerstations bepaalt of er uitkering plaatsvindt of niet. U hoeft dus geen schade aan te tonen noch vindt er controle hierop plaats; indien u recht heeft op uitkering ontvangt u deze automatisch. Gedurende de dekkingsperiode wordt u op de hoogte gehouden van de uitkomst van de weergegevens. U kiest zelf de dekking die het beste bij uw situatie past. Het afsluiten van de dekking vindt plaats in 5 eenvoudige stappen. In de informatie icoons alsmede de sectie ‘Uitleg’ wordt toegelicht hoe alles werkt.